Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.